Cách mua vé số trực tuyến

Sinh viên Cách mua vé số online Hà Nội đạt giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Đăng vào 20/11/2023

Ngày 10/11/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trang trọng Lễ Tổng kết và trao giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học năm 2023 tại Trường Đại học sư phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng.

Kết thúc vòng sơ khảo các cơ sở giáo dục đại học, đơn vị đăng cai giải thưởng đã nhận được 481 đề tài thuộc 6 lĩnh vực KH&CN của 103 cơ sở giáo dục đại học đăng ký tham gia. Sau vòng sơ khảo, hội đồng lựa chọn được 85 đề tài vào vòng chung khảo.

Tại cuộc thi năm nay, Cách mua vé số online Hà Nội cử 09 nhóm sinh viên tham dự và xuất sắc đạt các giải thưởng: 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 03 giải Khuyến khích. Cụ thể:

  1. Giải Nhì: Đề tài “Ứng dụng công nghệ Blockchain về việc lưu trữ chứng cứ điện tử trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” của nhóm sinh viên Phạm Trung Dũng, Nguyễn Văn Tùng, Phùng Thị Yến Vui do PGS. TS Bùi Thị Huyền hướng dẫn;
  2. Giải Nhì: Đề tài “Một số mô hình pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam” của nhóm sinh viên Phạm Gia Lưu Phương, Nguyễn Bá Tuấn, Nguyễn Ngọc do Th.S Nguyễn Thị Long hướng dẫn;
  3. Giải Ba: Đề tài “Những vấn đề pháp lý về mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling) trong hợp đồng xây dựng - Thực tiễn tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam” của nhóm sinh viên Ngô Quỳnh Liên, Trần Như Ý do ThS. Nguyễn Mai Linh hướng dẫn;
  4. Giải Khuyến khích: Đề tài “Định danh khách hàng điện tử (eKYC) theo quy định pháp luật một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” của nhóm sinh viên Vũ Phan Kim Anh,  Phạm Ngọc Thanh Hà, Nguyễn Văn Trung do TS. Trần Thị Bảo Ánh hướng dẫn;
  5. Giải Khuyến khích: Đề tài “Bảo vệ thông tin cá nhân của người bệnh trong sổ sức khỏe y tế điện tử - Pháp luật một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” của nhóm sinh viên Lê Hồng Hà, Đỗ Trang Nhung, Nguyễn Hương Giang do TS. Nguyễn Ngọc Quyên hướng dẫn;
  6. Giải Khuyến khích: Đề tài “Vấn đề công nhận tài sản mới trong định hướng phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam” của nhóm sinh viên Trần Duy Minh, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Hương Ngọc Nhi do TS. Nguyễn Văn Hợi hướng dẫn.

Thành tích của các nhóm sinh viên đã thể hiện sự nỗ lực, tâm huyết của sinh viên và giảng viên hướng dẫn trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Chắc chắn, kết quả này sẽ góp phần khơi nguồn, khích lệ và lan tỏa tính sáng tạo, niềm đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên trong Trường, và các sản phẩm nghiên cứu sẽ góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn và phục vụ cộng đồng.