Cách mua vé số trực tuyến

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

20/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng A.207

09h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng A.207

09h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng A.207

09h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng A.207

CHIỀU

15h00: Tiếp Đoàn Ban tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng Ngày 20/11.

Phòng A.402

15h00: Tiếp Đoàn Ban tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng Ngày 20/11.

Phòng A.402

 

15h00: Tiếp Đoàn Ban tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng Ngày 20/11.

Phòng A.402

14h00:  Dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Khoa Luật, Học Viện Cảnh sát nhân dân

 

15h00: Tiếp Đoàn Ban tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng Ngày 20/11.

Phòng A.402

15h00: Tiếp Đoàn Ban tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng Ngày 20/11.

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: văn phòng Đảng ủy, TCCB, HCTH, ĐTĐH, ĐTSĐH, QT, TCKT, CTSV, các Khoa chuyên môn.

Phòng A.402

Thứ Ba

21/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h30: Chủ trì Họp với Tạp chí Pháp luật và phát triển và Báo Pháp luật Việt Nam rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”.

Phòng A.207

09h30: Làm việc với phòng Đào tạo Sau đại học.

Phòng A.401

 

 

08h00: Chủ trì Họp rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”.

Phòng A.207

 

09h30: Họp với Tạp chí Pháp luật và phát triển và Báo Pháp luật Việt Nam rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”.

Phòng A.207

 

10h30: Nghe đề xuất góp ý dự thảo kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định 1056 của TTg.

Phòng A.207

08h00: Họp rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”.

TP: Lãnh đạo: Phòng KHCN, HCTH, TC-KT, PLKT, QT, CTSV, CNTT.

Phòng A.207

 

09h30: Họp với Tạp chí Pháp luật và phát triển và Báo Pháp luật Việt Nam rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”.

TP: Lãnh đạo: Phòng KHCN, HCTH, TC-KT, PLKT, QT, CTSV, CNTT và đại diện Tạp chí PL&PT, Báo Pháp luật Việt Nam

Phòng A.207

 

09h30: Làm việc với phòng Đào tạo Sau đại học.

TP: Toàn thể viên chức Phòng Đào tạo Sau đại học và mời Đại diện Lãnh đạo Phòng TCCB.

Phòng A.401

 

10h30: Nghe đề xuất góp ý dự thảo kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định 1056 của TTg.

TP: Phòng TCCB, HCTH, Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

Phòng A.207

Bảo vệ luận án TS: Phòng A.402

CHIỀU

 

 

14h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

14h00:  Họp Hội đồng rà soát 7 chương trình ĐTThS định hướng NC.

Phòng A.211

 

14h00:  Họp về công tác tuyển sinh lớp VHVL tại Đà Nẵng.

Phòng A.402

14h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

 

14h00:  Họp Hội đồng rà soát 7 chương trình ĐTThS định hướng NC.

TP: theo Quyết định

Phòng A.211

 

14h00:  Họp về công tác tuyển sinh lớp VHVL tại Đà Nẵng.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phòng ĐTĐH, Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng họp online (Phòng ĐTĐH liên hệ và chuẩn bị nội dung họp).

Phòng A.402

Thứ Tư

22/11

(Sáng)

09h45: Hội nghị cán bộ chủ chốt

Phòng A.402

 

11h30: Họp Đảng ủy về việc nhận xét, đánh giá đối với viên chức lãnh đạo quản lý.

Phòng A.402

08h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

09h45:  Hội nghị cán bộ chủ chốt 

Phòng A.402

11h30: Họp Đảng ủy về việc nhận xét, đánh giá đối với viên chức lãnh đạo quản lý.

Phòng A.402

08h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

09h45: Hội nghị cán bộ chủ chốt 

Phòng A.402

 

11h30: Họp Đảng ủy về việc nhận xét, đánh giá đối với viên chức lãnh đạo quản lý.

Phòng A.402

08h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

09h45: Hội nghị cán bộ chủ chốt 

Phòng A.402

 

11h30: Họp Đảng ủy về việc nhận xét, đánh giá đối với viên chức lãnh đạo quản lý.

Phòng A.402

08h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

TP: Phòng TCCB chuẩn bị nội dung

Phòng A.207

 

09h45: Hội nghị cán bộ chủ chốt:

- Trao quyết định công tác cán bộ

- nhận xét, đánh giá đối với viên chức lãnh đạo quản lý

TP: Ban thường vụ ĐU, Thường trực HĐ trường, đại diện lãnh đạo: BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.402

 

11h30: Họp Đảng ủy về việc nhận xét, đánh giá đối với viên chức lãnh đạo quản lý.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.402

CHIỀU

 

 

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 24/12/2022

14h00: Họp tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023.

Phòng A.207

14h00: Họp tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Bình xét thi đua và Đánh giá viên chức Tạp chí Luật học

Phòng A.211

14h00: Họp tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023.

Phòng A.207

 

15h30: Họp ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023.

Phòng A.207

 

16h00: Họp giao ban CĐS

Phòng A.207

14h00: Họp tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

15h30: Họp ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

15h30: Họp Bình xét thi đua và Đánh giá viên chức Tạp chí Luật học

TP: Toàn thể Viên chức Tạp chí Luật học.

Phòng A.211

 

16h00: Họp giao ban CĐS

TP: Lãnh đạo: Trung tâm CNTT, Phòng TCKT, Phòng QT; Công ty ASC

Phòng A.207

Tiếp Đoàn Trường Thủ Dầu Một

TP: Chủ trì PGS.TS Nguyễn Bá Bình - Trưởng khoa PLTMQT, đại diện lãnh đạo Phòng SĐH, KHCN và các giảng viên Khoa PLTMQT.

Phòng A.402

Thứ Năm

23/11

(Sáng)

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 24/12/2022

 

10h30: Tiếp xã giao Giáo sư GS. AIKYO Masanori, nguyên Phó chủ tịch Trường Đại học Nagoya, Chủ tịch Trường đại học Tỉnh Aichi, Tiến sĩ danh dự của Cách mua vé số online Hà Nội

Phòng A.211

 

08h00: Họp Hội đồng thẩm định chuẩn CTĐT khối ngành PL tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

10h30: Tiếp xã giao Giáo sư GS. AIKYO Masanori, nguyên Phó chủ tịch Trường Đại học Nagoya, Chủ tịch Trường đại học Tỉnh Aichi, Tiến sĩ danh dự của Cách mua vé số online Hà Nội

Phòng A.211

 

08h30: Họp hội đồng thẩm định Chuẩn CTĐTĐH.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

09h30: Dự họp với Ban pháp chế EVN

TP: Đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Phòng HTQT, KHCN HCTH, Trung tâm CNTT, TVPL

Phòng A.207

10h30: Tiếp xã giao Giáo sư GS. AIKYO Masanori, nguyên Phó chủ tịch Trường Đại học Nagoya, Chủ tịch Trường đại học Tỉnh Aichi, Tiến sĩ danh dự của Cách mua vé số online Hà Nội.

TP: Đại diện Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, 2 đại diện Trung tâm đào tạo và nghiên cứu luật Nhật Bản

Phòng A.211

CHIỀU

 

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 24/12/2022

 

14h00: Họp giao ban trực tuyến đầu tư công.

Phòng A.207

 

16h30: Tổng rà soát công tác tổ chức hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”

Phòng 402

14h00: Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên.

Phòng A.401

 

15h00: Họp BTC toạ đàm chương trình Đào tạo Thạc sĩ

Phòng A.211

14h00: Làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

15h30: Họp về xếp loại viên chức lãnh đạo quản lý Khoa PLHS.

Phòng A.401

 

16h30: Tổng rà soát công tác tổ chức hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”

Phòng 402

14h00: Họp giao ban trực tuyến đầu tư công.

TP: Trưởng phòng: QT, TCKT (Trung tâm CNTT kết nối)

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên.

TP: Theo Quyết định (Phân hiệu trực tuyến)

Phòng A.401

 

15h00: Họp BTC toạ đàm chương trình Đào tạo Thạc sĩ

TP: Theo QĐ

Phòng A.211

 

16h30: Tổng rà soát công tác tổ chức hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”

TP: Lãnh đạo: Phòng KHCN, HCTH, TC-KT, PLKT, QT, CTSV, CNTT và đại diện Tạp chí PL&PT, Báo Pháp luật Việt Nam

Phòng 402

Thứ Sáu

24/11

(Sáng)

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 24/12/2022

 

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”.

Phòng A.402

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”.

Phòng A.402

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”.

Phòng A.402

 

08h30: Họp về kế hoạch thực hiện đề án đào tạo SHTT cho cán bộ tư pháp năm 2024.

Phòng A.207

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”.

TP :Theo Giấy mời

Phòng A.402

08h30: Họp về kế hoạch thực hiện đề án đào tạo SHTT cho cán bộ tư pháp năm 2024.

TP: Nhóm thực hiện đề án SHTT (Cô Vũ Thị Hải Yến chuẩn bị nội dung).

Phòng A.207

 

 

CHIỀU

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 24/12/2022

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

25/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

26/ 11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU